نحوه شرکت و شیوه‌های ارائه و ارسال مقالات پژوهشگران به همایش

نحوه شرکت پژوهشگران در همایش

نظر به برگزاری این رویداد علمی در شهر دارالعلم، کمیته راهبردی همایش با در نظر گرفتن چالش‌های احتمالی برگزاری حضوری این رویداد در شرایط شیوع بیماری منحوس کرونا، بر آن است تا میزبان آثار ارزشمند پژوهشی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران گرامی به صورت غیر حضوری باشد. لیک جهت بهره‌مندی و بهره‌برداری حداکثری، تمهیداتی اندیشیده خواهد شد تا محتوای این رویداد به ویژه سخنرانی‌های عمومی به صورت مجازی (ویدئوکنفرانس) در دسترس قرار داده شود.

نحوه مشارکت علمی و ارسال و ارائه مقالات پژوهشگران در همایش

با توجه به «نمایه‌سازی کلیه مقالات و چکیده‌های مبسوط پذیرفته شده در پایگاه‌های علمی و استنادی، بدین وسیله به اطلاع تمامی اساتید، دانشجویان و پژوهشگران علاقه‌مند به مشارکت و ارسال مقاله به این همایش می‌رساند، مقالات ارسالی پس از طی دوره داوری به شیوه‌های ذیل مورد پذیرش قرار خواهد گرفت؛

الف) پذیرش مقاله تمام متن و درج در مجموعه مقالات و ارائه به صورت سخنرانی

ب) پذیرش مقاله تمام متن و درج در مجموعه مقالات و ارائه به صورت پوستر

ج) پذیرش مقاله تمام متن و درج در مجموعه مقالات

د) پذیرش مقاله به صورت چکیده مبسوط و درج در مجموعه مقالات

** از این رو، آن دسته از عزیزانی که بنا به دلایل و محدودیت‌های انتشار محتوای کامل پژوهش‌های خود، تمایل به ارسال مقاله به صورت چکیده مبسوط دارند، می‌توانند اثر خود را به دبیرخانه همایش ارسال نمایند.